Burger combo 2 ατόμων
Burger combo 2 ατόμων
Το Burger combo περιλαμβάνει: 1 Σαλάτα, 2 Βurger, γλυκό...
Burger combo 4 ατόμων
Burger combo 4 ατόμων
Το Burger combo περιλαμβανει: 2 σαλάτες, 4 burger, γλυκό...
Pasta combo 2 ατόμων
Pasta combo 2 ατόμων
Το Pasta combo περιλαμβάνει: Χειροποίητα ψωμάκια και...
Pasta combo 4 ατόμων
Pasta combo 4 ατόμων
Το Pasta combo περιλαμβάνει: χειροποίητα ψωμάκια και...
Omelet combo 2 ατόμων
Το Omelet combo περιλαμβάνει: Χειροποίητα ψωμάκια και...
Omelet combo 4 ατόμων
Omelet combo 4 ατόμων
Το Omelet combo περιλαμβάνει: 2 ζεστά ορεκτικά, 2...